Joris

Joris Martens, leerling vwo 4.
Hij heeft extra lessen Cambridge Engels gevolgd en het First Certificate of English gehaald. 

"Engels is erg belangrijk als je een studie in het buitenland wil doen. Maar doordat ik doof ben, is Nederlands al een probleem voor mij. Dus communiceren met Engelsen is helemaal moeilijk. Ik kan mensen door allerlei bijgeluiden niet altijd goed verstaan en Engels liplezen lukt natuurlijk ook niet. Daarom heb ik heel bewust gekozen voor De Rede: Cambridge Engels is daar een extra vak".

Joris dacht dat vooral de luistertoets wel eens een probleem zou kunnen zijn. Hij hoopte op een andere opdracht maar kreeg die niet: "Ik mocht wel alleen in een lokaal zitten en kreeg meer tijd. Ook kon ik de toets af en toe stilzetten. Daarom heb ik toch een goed cijfer gehaald. Ik wil nu nog het Certificate Advanced English halen. Dat is het hoogste niveau!"  

"Engels is erg belangrijk als je een studie in het buitenland wil doen. Daarom heb ik heel bewust gekozen voor Cambridge Engels op De Rede".