lsdElk jaar wordt er een Laatste School Dag georganiseerd door examenleerlingen. Het hun laatste dag op school voordat ze aan de examens beginnen. Het is een dag vol spelletjes en festiviteiten zodat de leerlingen uitgerust aan hun leerwerk kunnen beginnen.

Elk jaar heeft de Laatste School Dag een thema. De school zal deels naar dit thema worden aangekleed en wij nodigen alle leerlingen dan ook uit in een bepaald outfit naar school te komen. Op deze dag zullen er verschillende activiteiten op school plaatsvinden. De lessen voor de niet examenkandidaten gaan overigens wel gewoon door.

Eindfeest
Naast de dag op school is er ’s avonds ook een eindfeest, dit feest is voor alle eindexamenleerlingen en één introducee.

Jaarboek
Ook is er elk jaar een jaarboek te verkrijgen met een foto van alle examenleerlingen, een motto, een praatje van de leraren en een enquête over de klassen, ingevuld door de leerlingen zelf. Dit jaarboek kunnen alle leerlingen/ouders bestellen. Het boek wordt uitgedeeld bij de diplomauitreiking. 

Wij maken er een feestelijke dag van!