Is De Rede een iPad-school?

12nov14klaslokalen132lrDe Rede heeft in 2012 interactief leren ingevoerd en gebruikt in de leerjaren 1 t/m 3 hiervoor een Tablet.

Het gebruik de iPad zal dit schooljaar doorgroeien richting de vierde klas. Lesmaterialen worden digitaal aangeboden. Leerlingen worden zo uitgedaagd om interactief deel te nemen aan hun eigen onderwijsproces.

Onze leerlingen kopen, hebben in bruikleen of gebruiken een eigen iPad (van uitsluitend Apple) en kunnen die thuis en op school gebruiken. Ze worden aan de hand van leerdoelen beoordeeld, maar zijn vrijer in de manier waarop ze deze bereiken. Ook is het mogelijk zelf dingen te leren over onderwerpen die niet in de klas worden behandeld.

Voorbereid op de toekomst
Zo kunnen leerlingen hun eigen talenten beter ontwikkelen. Door het gebruik van iPads, internet en nieuwe technologieën moeten kinderen nieuwe vaardigheden leren zoals kennis van ICT, informatie-verwerking en kritisch, probleemoplossend en creatief denken. De leerlingen werken met tal van speciale apps die hun voortgang bijhouden, inzicht bieden in recente activiteiten en een virtueel schoolplein beschikbaar maken. 

Zo bereiden wij onze jongeren voor op de wereld van 2030, niet op de wereld van gisteren, wat ons betreft. Onze ICT-coördinator Eric Provoost is daar duidelijk over. Lees waarom hij de keuze voor Ipads in het onderwijs een goed idee vindt.