Opleiden op maat? Wat houdt dat in?

11nov14klaslokalen069lrLeren op Maat breekt met de onderwijstraditie dat dezelfde lesstof in hetzelfde tempo door iedereen in een klas moet worden gevolgd. De route naar een eindexamen of naar het einde van een leerjaar wordt voor leerlingen verschillend.

Gebruik makend van nieuwe technologieën en aanpassingen in het gebouw wordt het mogelijk om elke leerling een eigen route door de stof aan te bieden. Een door de docent gecontroleerde route die past bij het tempo, het niveau en de eigenschappen van een leerling.

Verschillende niveaus en in eigen tempo
Met Leren op Maat wordt het mogelijk om een vak waarin een leerling goed is, in minder tijd te volgen en de vrijkomende tijd te besteden aan vakken waar diezelfde leerling moeite mee heeft. Het wordt mogelijk om vakken op verschillende niveaus en in een eigen tempo te volgen. Bijvoorbeeld de talen op vwo-niveau en de andere vakken op havo-niveau. Handig als je er moeite mee hebt en de anderen te snel gaan. Door deze flexibiliteit gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog.

Aan het begin van hun schoolcarrière op De Rede krijgen de brugklassers klassikaal les volgens een vast rooster. In de toekomst zal dit in kleine stapjes gaan veranderen.

Met behulp van ICT-technologieën kunnen we steeds meer rekening houden met een persoonlijke leerstijl, individuele interesses, leertempo en het persoonlijke niveau van een leerling. In de bovenbouw zal het gepersonaliseerde programma worden voortgezet.