4nov14mediatheek015lrMet wat voor kosten moet u rekening houden?

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betalen ouders geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen het meeste lesmateriaal van school. 

Waar hoeft u dus in het schooljaar 2015-2016 niets voor te betalen?

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd's en/of dvd's voor zover de school die in het boekenpakket heeft opgenomen
  • digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) dat een leerling in dat leerjaar nodig heeft
  • aangepast digitaal lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici (deze cd's blijven op school)

Kosten die wel voor uw rekening (kunnen) komen zijn de vrijwillige bijdrage, de noodzakelijke kosten voor leermiddelen en lesmateriaal voor de keuzevakken, kosten voor aanschaf of in bruikleen hebben van een iPad en evt. kleding en kosten voor leerlingvervoer of een busabonnement. Daarnaast heeft de school een aantal verzekeringen voor uw kind(eren) afgesloten. Dit betekent echter niet dat de school zonder meer aansprakelijk is voor ontstane schade.