Vakantie plannen?

Wanneer kunnen we op vakantie?

De Rede volgt de vakantieplanning voor regio Zuid. Bekijk het overzicht van vakanties of ga naar onze jaarkalender.

 Aanmelden voor de nieuwe school  

Kan ik mijn kind via De Rede aanmelden?  
Aanmelden voor het voortgezet onderwijs gaat altijd via de basisschool. Zij zorgen er voor dat je kind bij ons wordt aangemeld en dat wij het kinddossier ontvangen. Wil jouw kind halverwege het jaar overstappen naar onze school, dan kun je contact opnemen met onze afdelingsdirecteuren.

 Zorg en begeleiding

Ik zou graag een persoonlijk gesprek willen met iemand om over mijn kind(eren) te praten en om te kijken of mijn kinderen bij jullie op school past? 
Je bent altijd van harte welkom voor een persoonlijk gesprek.   
Waarom moet mijn kind naar het ziekteverzuim spreekuur?
Het ziekteverzuim spreekuur is bedoeld om samen met u en uw kind te kijken naar de redenen van de ziekmelding(en) en welke zaken daar een rol in spelen. Daarnaast bespreken we samen wat er voor nodig is om uw kind weer (gedeeltelijk) terug naar school te laten gaan als dit mogelijk is. Het ziekte verzuim spreekuur is niet controlerend bedoeld maar wel om vanuit zorg en betrokkenheid te vragen hoe het gaat en met u mee te denken over oplossingen.
Hoe wordt mijn kind aangemeld?
Uw kind wordt aangemeld door de mentor, eventueel na overleg met de afdelingsdirecteur. Daarvoor heeft de mentor al contact met u opgenomen, telefonisch of via de mail. U weet dus vooraf dat uw kind is aangemeld voor het ziekteverzuim spreekuur. De zorgcoördinator is ook op de hoogte van de aanmelding voor dit spreekuur.
Moet ik mee als ouder/verzorger?
U bent samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur. Het is heel belangrijk dat u meekomt onder het motto: 1 + 1 = 3.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen en komt uw kind alleen, dan neemt de jeugdverpleegkundige na het gesprek contact met u op.
Wat kan ik verwachten tijdens het spreekuur?
Het spreekuur duurt ongeveer 30 minuten, waarin de jeugdverpleegkundige vragen stelt rondom de lichamelijke klachten van uw kind: Wat zijn de lichamelijke klachten? Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met slapen, eten, bewegen? Wat is eventueel de rol van social media, gamen? De antwoorden op deze vragen kunnen een beeld geven van redenen van de ziekmelding(en). Ook kan lengte/gewicht/bloeddruk worden gemeten mocht daar aanleiding toe zijn. Een jeugdverpleegkundige zal niet behandelen. Is een medische behandeling nodig, dan kunt u daarvoor terecht bij uw huisarts.
Is het spreekuur verplicht om naar toe te gaan? 
Het spreekuur is niet vrijblijvend. Doel is samen te kijken wat er voor nodig is om uw kind (gedeeltelijk, in stappen) terug naar school te laten gaan als dat mogelijk is of om de hoeveelheid ziekmeldingen terug te dringen.
Zijn de spreekuren tijdens schooltijd?
De spreekuren vinden meestal plaats tussen 9.00 – 16.00 op schooldagen. Als de dag en/of tijd niet uitkomt kunt u een andere afspraak maken. Informatie vindt u in de uitnodigingsbrief.
Krijgt de school ook informatie vanuit het spreekuur te horen?
Alles wat in een gesprek met de jeugdverpleegkundige besproken wordt is vertrouwelijk. Samen met u en uw kind wordt besproken wat de mentor en de zorgcoördinator als terugkoppeling krijgen.
Wat gebeurt er na het spreekuur?
Na het spreekuur krijgen de mentor en de zorgcoördinator een verslag van de jeugdverpleegkundige. De inhoud van dit verslag is samen met u besproken tijdens het spreekuur. De mentor is eindverantwoordelijke voor het bijhouden van het ziekteverzuim. Het kan zijn dat u en uw kind nogmaals een gesprek hebben met de jeugdverpleegkundige. Het kan ook zijn dat de jeugdverpleegkundige overleg heeft met de jeugdarts. Ook kunt u worden doorverwezen naar de huisarts. Wat er gebeurt na het spreekuur wordt met u afgesproken tijdens het gesprek.
Wat gebeurt er als we niet komen?
Bij twee keer niet verschenen zonder bericht op het ziekteverzuimspreekuur schakelt de teamleider/afdelingsdirecteur de leerplichtambtenaar in.
Mijn kind is niet aangemeld voor het ziekteverzuim spreekuur, maar ik wil toch een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, kan dit?
Bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts kan iedere leerling en ouder/verzorger terecht met vragen en problemen die met gezondheid te maken hebben.