Zorg en begeleiding voor leerlingen op school

12nov14zorgbegeleiders032lrIn plaats van het alleen ondersteunen van de leerling door specialisten buiten de klas (orthopedagoog, jeugdverpleegkundige, remedial teacher, etc.) gaan wij er vanuit dat zorg 'leren op maat' is. We willen er voor zorgen dat de docent in staat is de leerling op de juiste manier te helpen, ondersteund door specialisten.

Daarmee is zorg in de ogen van De Rede:

- ondersteunend aan docenten zodat zij alle leerlingen kunnen helpen

- een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze medewerkers, de leerling zelf en zijn of haar ouders

- samen het probleem herkennen, samen proberen ermee te leren werken of het op te lossen

We vinden het een uitdaging om met zoveel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk te komen. Daarbij willen we de leerlingen echt leren kennen. Zo kunnen we snel en nauwkeurig handelen en passende oplossingen bedenken. Voor deze persoonlijke aanpak zorgt ons grote team aan mentoren. Zij staan bijna dagelijks in contact met hun leerlingen en waar nodig met de ouders. 

Voor ons onderwijs betekent dit dat docenten maatwerk voor de leerlingen willen bieden. Dit betekent dat zij werk(vormen) aanpassen aan de leerling en indien noodzakelijk ruimte maken voor individuele programma's en andere manieren van toetsen. 

Zo vroeg mogelijk problemen bij leerlingen signaleren, leerlingen begeleiden of doorverwijzen en het adviseren van mentoren en docenten. Dat zijn de prioriteiten van het Intern Zorgteam.