Gymnasium en athenaeum horen allebei bij het vwo. Het is dus allereerst belangrijk dat de basisschool je geschikt vindt voor het vwo. En voor het gymnasium? Voor het gymnasium moet je nog iets meer in je mars hebben. Maar het belangrijkste is: je moet het niet alleen kunnen, je moet het vooral willen. Dingen die daarbij horen, zijn: plezier in leren, nieuwsgierig zijn en je tijd goed kunnen indelen.

8okt14mediatheek001 lr

Latijn en Grieks kunnen je enorm helpen bij het moderne Engels of het Frans. En niet te vergeten bij het Nederlands. Vreemde woorden die de meeste mensen moeten opzoeken in een woordenboek kun jij vaak vanzelf begrijpen. Dat is niet alleen nu ontzettend makkelijk maar ook als je later gaat studeren. Want wat zegt iemand nu precies? En klopt het met wat er daarvoor en daarna wordt gezegd? Het lezen van Romeinse en Griekse schrijvers scherpt je verstand. Zo leer je niet klakkeloos alles aan te nemen wat er geschreven en gezegd wordt – of het nu gaat om wat er in reclamefolders staat of om wat politici beweren.... 

Een klassieke opleiding
Wie ben ik? Wat doe ik op de wereld? Welke zin geef ik aan mijn leven? Stuk voor stuk vragen waartoe de klassieke opleiding op een gymnasium je uitdaagt. Dat gebeurt vooral door het lezen van teksten, verhalen uit een ver verleden. Soms zijn ze ontroerend, ook wel eens ergerlijk; vaak gewoon mooi en altijd op de een of andere manier interessant. Het gymnasium is niet alleen voor heel knappe kinderen. Als je het echt wil, dan kun je het meestal ook. Je moet er wel iets voor doen en daar krijg je op het gymnasium veel voor terug.

Leren wordt verrassend
Op het gymnasium zie je vaak sneller het verband tussen vroeger en nu. Daardoor kun je ook gemakkelijker de achtergrond van allerlei nieuwe dingen snappen. Veel is namelijk uit het verleden te verklaren. Want zelfs de modernste technieken konden alleen maar worden uitgevonden omdat mensen in het verre verleden daarvoor de basis hebben gelegd. De vakken op school staan niet op zichzelf. Maar het is vaak moeilijk om het verband tussen al die aparte vakken te zien. Juist op het gymnasium krijg je volop de kans om die samenhang te ontdekken. Zo leer je beter om de dingen die je weet te combineren. Dat spaart tijd en ... het leren wordt daardoor ook heel wat verrassender. 

En dan op pad ...
Het is belangrijk dat je naast het leren en bestuderen van de Klassieken ook tijd krijgt voor wat "veldwerk" naar de cultuur van de Romeinen en Grieken in zowel binnen- als buitenland. Opgenomen in het lesprogramma van het gymnasium zijn bijvoorbeeld excursies naar:

  • Tongeren: nu klein, maar eens de hoofdstad van de Belgische Atuatuci, een must voor gymnasiasten;
  • Leiden: een fraaie stad met een mooi museum met veel munten, potten, scherven en veel meer uit Romeinse tijden;
  • Nijmegen: de oudste stad van Nederland waar de Romeinen vele sporen hebben nagelaten;
  • Rome: het is de bedoeling dat elke gymnasiast eenmaal de Antieke wereld ondergaat in De Stad (Urbs).