Welkom bij scholengemeenschap De Rede

8okt14gang010lr

De Rede is een openbare school voor vmbo, havo en atheneum. De naam van de school symboliseert, door twee betekenissen, waar de school voor staat. Een rede is een beschutte ankerplaats voor schepen. In die zin staat het voor veiligheid en geborgenheid. Rede betekent ook verstand, het vermogen om kennis te vergaren. Dit sluit aan bij de doelstelling van de school: het bieden van een veilige plaats en van een optimale ontplooiingszone voor alle leerlingen.

Iedereen is welkom.

De Rede ...
- is algemeen toegankelijk en maakt geen enkel onderscheid tussen kinderen
- wil een brede vorming van leerlingen realiseren
- wil eigentijds onderwijs geven dat relevant is voor de leerling
- erkent verschillen tussen leerlingen en accepteert deze
- zet met het onderwijs aan tot zelfontwikkeling
- biedt onderwijs dat inspirerend en uitdagend is
- streeft naar een ambitieus leef- en werkklimaat
- wil leerlingen richten op wendbaarheid voor de toekomst
- heeft oog voor reflectief loopbaanleren en burgerschap
- wil leerlingen verder brengen in handelingsbekwaamheid
- is een "open" school met oog voor haar omgeving

Kernwaarden
De kernwaarden van de school zijn: open sfeer, vernieuwend, uitdagend en maatwerk.

Missie
Onze missie is: "Je leert niet alleen op De Rede".

Wij hebben op onze school rond de 1.100 leerlingen. Ze komen uit heel Zeeuws-Vlaanderen, voornamelijk uit de Kanaalzone.
Aan de school zijn circa 100 docenten verbonden en 30 onderwijsondersteunende medewerkers. De directie wordt gevormd door het College van Bestuur, afdelingsdirecteuren en afdelingshoofden. Meer weten over onze directie?

Heb je een klacht over een van ons of over de school? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon, het College van Bestuur of bij de landelijke klachtencommissie voor het onderwijs. Lees meer hierover in onze klachtenregeling.