4nov14de rest008lrEen raad is een overlegorgaan met een adviserende en/of (deels) bestuurlijke functie. 

Een dergelijk orgaan kan soms geheel zelfstandig opereren, bijv. als zelfstandig bestuursorgaan of denktank. Vaak maakt de raad echter deel uit van een grotere organisatie, zoals een onderneming, een onderwijsinstelling of op hoger niveau een overheid. De raad heeft dan medezeggenschap binnen die organisatie zoals De Rede.

Wij hebben een aantal raden van wijze mensen die ons en onze school helpen:

Als eerste maken wij gebruik van onze eigen leerlingen die kritisch meedenken over verbeteringen in het onderwijs en onze school. Zij zijn verenigd in de Leerlingenraad. Daarnaast zijn we erg blij met een groep van actieve ouders van onze leerlingen, de Ouderraad, die elk jaar weer leuke en leerzame activiteiten organiseren en ons voorzien van goede raad. Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders, leerlingen en personeelsleden die het democratisch proces binnen onze school bewaken en onze directie en medewerkers scherp houden. Als laatste heeft de Raad van Toezicht als doel om de school beleidsmatig bij de les te houden.