Kunnen we De Rede in het kort beschrijven? Dat kan!

Stedelijke scholengemeenschap is een school voor openbaar onderwijs.

We mogen lesgeven aan 1100 leerlingen in de leeftijd 11 tot 21 jaar. 

Onze leerlingen geven de school een 7,0 als cijfer waarmee we hoger scoren dan het landelijk gemiddeld. Ouders geven ons in het laatste tevredenheidsonderzoek ook een voldoende. En daarmee zijn we heel blij maar geeft het nog wel ruimte voor verbetering.

Ons slagingspercentage voor 2015-2016  (publicatie na 1 juli 2016)

  vmbo-t vmbo-k vmbo-b lwt havo vwo
De Rede 2015-2016            

 

Bekijk ook onze voorlichtingsbrochure 2015 voor meer informatie.