26 nov 14 mentoren013 lrSommige zaken moet je gewoon goed regelen. Dan zet je op papier waar het om gaat, wat wij er aan doen en wat we van een ander verwachten.

Je maakt dus concrete afspraken over pesten, een gedragscode voor het gebruik van social media op school en richtlijnen voor het omgaan met dyslexie. Op deze pagina vind je alle reglementen en protocollen zoals wij die op De Rede hanteren en aanbieden.

Pestprotocol
Omgaan met dyslexie en het Dyslexieprotocol
Positief social media protocol
- Protocol schorsing en verwijdering
Rookbeleid 
Verzuimprotocol 

 

- Klokkenluidersregeling
- Reglement bestuur
- Reglement toezicht
- Statuten