Tip: De meest recente versie van een pagina kan bekeken worden door
de Shift-toets ingedrukt te houden en op 'Vernieuwen'.

Actieve lesroosters Roosterwijzigingen

Inforooster
Lestijden
Uitleg

 

Klassen

Vandaag
Morgen

lwoo vandaag
lwoo morgen

 

 

 

De roosters voor de leerlingen zijn na 16.00 uur definitief

 

 

Docenten

Vandaag
Morgen

 

 

 

Berichten

Rooster
Algemeen
Leerlingen

 

Herkansing V6-H5

COOL - testen

Examenrooster

Surveillance

Praktijkexamens

 

De roosterwijzigingen op de (lichtkrant-)monitoren op school zijn bindend.

Deze pagina's worden enkele keren per dag ververst.