8okt14klaslokalen001lrJongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Verschil leerplicht en kwalificatieplicht
Een startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Jongeren tot 23 jaar, zonder een afgeronde opleiding die geldt als startkwalificatie, worden als voortijdig schoolverlater gekenmerkt.

Ouders of verzorgers van jongeren tussen de 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op school. Volgens de leerplichtwet moeten jongeren ook echt naar die school gaan. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger.


Leren mogelijk maken
Als onderwijsinstelling vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan. Als school voor voortgezet onderwijs bereiden wij kinderen voor op een vervolgopleiding. Wij maken leren mogelijk. De overstap naar middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de universiteit proberen we zo makkelijk mogelijk te maken. Lees daarover meer onder Overstap naar mbo of onder Overstap naar hbo of wo

Sommige kinderen halen hun diploma bij ons en besluiten te gaan werken. Dat kan natuurlijk. En voor bepaalde kinderen is dat zelfs een goede keuze. Maar dat zal altijd een combinatie van werken en leren zijn (BBL 2). Tijdens hun periode op onze school begeleiden we ze richting een passende mbo-opleiding (BOL of BBL). Door loopbaanorientatie bijvoorbeeld. Loopbaanleren of -oriƫntatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze vakken. Want wat je leert moet relevant zijn voor later.