11nov14de rest023lrKinderen zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Indien zij bijvoorbeeld 16 jaar worden in oktober, moet het lopende schooljaar worden afgerond. Daarnaast geldt er ook nog een zogenaamde kwalificatieplicht. Dit houdt in dat ze minimaal mbo2-, havo of vwo moeten afronden.

In wettelijke bepalingen worden kinderen beschermd. Ze moeten in de toekomst nog tientallen jaren werken, en tot ze volwassen zijn gelden er beperkingen. Ze mogen bijvoorbeeld niet met machines werken, en de prestaties op school mogen er niet onder lijden, In het weekend en op vrije dagen mogen ze meer werkzaamheden verrichten dan op schooldagen. Vanaf een leeftijd van 16 jaar mogen ze vrijwel alle werkzaamheden verrichten en vanaf 18 jaar gelden er geen beperkingen meer, ze worden gezien al volwassenen.

Voorbereiden voor later
Natuurlijk bereiden we onze leerlingen tijdens hun middelbare schoolperiode voor op werken en vrijwilligerswerk. Ze doen een maatschappelijke stage, doen mee aan projecten, lopen stage bij bedrijven en organisaties, doen mee aan vakwedstrijden en veel leerlingen zetten zich op school in voor allerlei activiteiten. Jongeren werken daarnaast ook al vaak in winkels, staan achter de bar bij hun sportvereniging, blijven hangen bij hun stagebedrijf of lopen een krantenwijk. Allemaal ter voorbereiding op een plek op de arbeidsmarkt.

Loopbaanleren
Wij stimuleren jonge mensen zich in te zetten voor de maatschappij. Door ons grote netwerk aan bedrijven en organisaties kunnen we onze leerlingen veel bieden als het gaat om de orientatie op de arbeidsmarkt. Binnen ons onderwijsprogramma is loopbaanleren een onderdeel dat de komende jaren verder wordt uitgebouwd.