Aanmelden

Aanmelden

Leerlingen die in groep 8 zitten van de basisschool en voor De Rede hebben gekozen worden in de maand maart/april ingeschreven via de basisschool.  De directeur van de basisscholen heeft hiervoor het juiste aanmeldformulier. 

Overdracht
Gaat een kind van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs dan is een goede overdracht zeer belangrijk. Dat gebeurt tijdens een overdrachtsgesprek en door het overdragen van het leerlingdossier. 

Het OPP is hiervan een onderdeel en geeft onze zorgcoördinator en mentor een duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van de basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling van de leerling.

Wat is nodig om de inschrijving van uw kind compleet te maken?

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs, 
- Een ID-kaart of een eigen paspoort (géén bijschrijving) of een uittreksel van het bevolkingsregister
- Het digitale OPP van de basisschool
- Het advies van de basisschool (brugklas)
- Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Betreft het een aanmelding vmbo met lwoo dan ook een aanmeldingsformulier Onderzoek Zorgonderwijs

Aanmelden tijdens het schooljaar kan eveneens, neem in dat geval contact op met de afdelingsdirecteur, mail of bel op 0115 - 612155.
Wanneer uw kind in jaar 2 of hoger zit kunt u contact opnemen met de betreffende afdelingsdirecteur:

vwo/havo : Mw. T. Gubbens : tgu@derede.nl

vmbo-b/k 1,2 : Dhr. P. De Waal : pwa@derede.nl

vmbo 3,4 : Dhr. R. Eggermont : reg@derede.nl