Directie

Directie

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws–Vlaanderen is het bevoegd gezag van stedelijke scholengemeenschap De Rede.De directeur is bestuurder van die stichting. Er is een Raad van Toezicht die toezicht uitoefent op het bestuur.

Bestuurder
Dhr. P.J. de Witte is interim-bestuurder

Dhr. M. Hakkenberg is interim-locatiedirecteur

Directie
Dhr. M. Hakkenberg waarnemend afdelingsdirecteur (havo/vwo 3,4,5,6)
Dhr. R.A. Eggermont (vmbo-basis, -kader en theoretisch jaar 3 en 4)
Mevr. A.M. Gubbens (vmbo-theoretisch jaar 1 en 2, havo/vwo jaar 1 en 2) 
Dhr. H.P.A.C. de Waal (vmbo-basis en -kader en vmbo met lwoo jaar 1 en 2 + E.O.A.)

Manager/afdelingshoofd
Mevr. drs. P.K.J. Steijaert, manager HRM
Dhr. C.G. de Jonge, hoofd ICT

Managementassistente
Mevr. J.A. de Oude

Leden van het managementteam zijn bereikbaar op 0115-612155 of per mail op info@derede.nl.