Dyslexie

Dyslexie

De overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is voor elk kind, met of zonder dyslexie, een enorme verandering. Leerlingen met dyslexie lopen vaak vast op het hogere werktempo, het leren van vreemde talen en het feit dat er voor alle vakken meer gelezen moet worden.

Vroegtijdig vaststellen
Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Dit kan komen door ontbrekende kennis bij de leerkrachten of doordat de leerling het tot dan toe zonder hulp heeft kunnen redden. Vaak zijn het kinderen met een groot compenserend vermogen die dankzij hun intelligentie en doorzettingsvermogen door het basisonderwijs zijn gekomen. De meeste van hen beschikken ook over een groter verbaal leervermogen waarmee zij hun zwakke technische leesvaardigheid hebben gemaskeerd.

Signaleringstoets
Bij 25% van de dyslectische leerlingen komt de handicap pas in het voortgezet onderwijs aan het licht. Dat gebeurt bij het leren van grammatica en rijtjes voor de vreemde talen of met de signaleringstoets die in de brugklas wordt afgenomen. De uitslag van de toets wijst uit of er sprake is van een lees- en/of spellingachterstand en of verder onderzoek nodig is. In uitzonderlijke gevallen wordt dyslexie pas in de bovenbouw zichtbaar, omdat de leerling al die tijd zijn lees- en spellingproblemen heeft weten te compenseren. (bron: http://www.steunpuntdyslexie.nl)

Handleiding
Als vervolg op de Protocollen Dyslexie Basisschool is voor het voortgezet onderwijs ook een protocol geschreven, dat gratis is te downloaden. Dit protocol is een handleiding voor docenten om dyslexie beter te signaleren, te begeleiden en leerlingen met dyslexie de juiste hulpmiddelen aan te reiken. Het is zinvol het protocol door te nemen, zodat u weet welke begeleiding u van de school kunt verwachten.

Meer informatie
Neem contact op met onze orthopedagoge Mevr. Verplanke : mve@derede.nl.