Eerste Opvang Anderstaligen

Eerste Opvang Anderstaligen

Met Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) wordt het onderwijs bedoeld aan leerlingen tussen 12 (het jaar waarin ze 12 worden) en 17 jaar die korter dan twee jaar in Nederland zijn. Zij beheersen het Nederlands onvoldoende en kunnen daardoor (nog) niet het reguliere onderwijs volgen.

Steeds meer leerlingen uit alle hoeken van de wereld melden zich aan voor onderwijs. De instroom ontstaat door de komst van vluchtelingen; uitgenodigde vluchtelingen, gezinsherenigingen, internationale huwelijken en migratie binnen de EU landen. Voorheen werden anderstalige leerlingen uit Terneuzen en omstreken opgevangen op de toenmalige VSO-LOM school, De Schans.

Centrale opvang bij De Rede
Versnippering van anderstalige leerlingen over meerdere scholen komt het onderwijs aan deze leerlingen niet ten goede. Daarom werd er in mei 2011 de overeenkomst gesloten tussen de vier scholen voor vo in Zeeuws-Vlaanderen om op De Rede een centrale opvang voor nieuwkomers te verzorgen.

Speciaal lesmateriaal
Dankzij de aanvullende bekostiging Eerste Opvang, is door docenten van De Rede veel materiaal aangeschaft, verzameld en gemaakt om deze specifieke leerlingen te kunnen onderwijzen. De anderstalige leerlingen krijgen de meeste lessen in de C- vleugel van het De Rede-gebouw aan de Oude Vaart. Het is een kleinere vleugel van de school, waar veiligheid en bescherming voorop staan. Traditioneel heerst er een warm/pedagogisch klimaat en zijn de collega's die daar werkzaam zijn erg leerlinggericht. De praktijkvakken, creatieve vakken en sport worden in de gewone vaklokalen van de school gegeven, vaak door vakdocenten die ook aan de lwoo-leerlingen les geven. Zo wordt al een 'voorzichtige' stap gezet naar 'de grote school'.

Onderwijsprogramma
Deze leerlingen zijn allemaal leerplichtig. Ze kunnen aangemeld worden ook al zijn hun papieren (nog) niet in orde. Om ze wegwijs te maken, wordt er een rondleiding gehouden door de school. De leerlingen worden voorgesteld aan de afdelingsdirecteur, de docenten, de conciƫrges en aan de andere leerlingen. Het onderwijsprogramma is erop gericht om deze leerlingen zo snel mogelijk te laten instromen in het reguliere onderwijs van De Rede of een andere school voor voorgezet onderwijs of een vervolgopleiding. Deelname aan de Nederlandse maatschappij (integratie) en het leren van de Nederlandse taal staan dus centraal.

Nazorg
Leerlingen die doorstromen naar de 'reguliere' klassen krijgen nog nazorg zoals huiswerkbegeleiding, hulp bij bepaalde vakken en mentorgesprekken. Er is ook een goed contact met de nieuwe mentor.

De intake
Leerlingen kunnen altijd aangemeld en ingeschreven worden. De intake wordt verzorgd door Birgitte Van de Calseyde-Hartmann (coƶrdinator anderstaligen: bha@derede.nl). Hierbij is de aanwezigheid gewenst van de leerling, de ouder(s) en/of de voogd. Afhankelijk van de talenkennis van eenieder is ook een tolk aanwezig (of wordt een telefonisch bereikbare tolk ingeschakeld). Voor meer informatie kun je terecht bij onze afdelingsdirecteur, dhr. Polly de Waal (per mail pwa@derede.nl of via 06-12338317).