Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Met huiswerk maken ben je als leerling toch al gauw een paar uur bezig. Sommigen lukt dat makkelijk en anderen hebben moeite zich te concentreren, het huiswerk te plannen of hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden in de leerstof. Om je daarbij te helpen biedt De Rede leerlingen uit klas 1 en 2 vmbo-t, havo en vwo de mogelijkheid om op school onder begeleiding huiswerk te maken.

Huiswerkbegeleiding houdt in dat scholieren vanaf de herfstvakantie na schooltijd terecht kunnen voor ondersteuning bij het maken en leren van (meestal) ál het huiswerk. Daarbij is meestal sprake van onder andere kennisoverdracht, hulp bij planning en aandacht voor Leren Leren. 

Verschil tussen bij les en huiswerkbegeleiding is dat bij bijles de ondersteuning specifiek gericht is op één of enkele vakken.

Deze huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door Mevrouw Jitty Gijsel-Doorn van LeerPunt. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs en specifiek in het begeleiden van leerlingen met het maken en plannen van hun huiswerk. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, het aantal plaatsen is beperkt en aanmelding gaat uitsluitend in overleg met de mentor en de ouders. Als de resultaten verbeteren of als leerlingen regelmatig niet naar de huiswerkbegeleiding toe gaan wordt deze service beëindigd.