Intern Zorgteam (IZT)

Intern Zorgteam (IZT)

Zo vroeg mogelijk problemen bij leerlingen signaleren, leerlingen begeleiden of doorverwijzen en het adviseren van mentoren en docenten. Dat zijn de prioriteiten van het IZT, het Interne Zorg Team.

Want het vaststellen dat leerlingen problemen van psychosociale en sociaal-medische aard of leerproblemen hebben, moet zo mogelijk al in de brugklas plaatsvinden, zodat direct actie ondernomen kan worden. Door middel van diverse testen en een screeningsdictee wordt al in het eerste halfjaar vastgesteld welke leerlingen mogelijk extra zorg nodig hebben. Die extra zorg van het IZT komt vervolgens neer op de volgende aandachtsgebieden:

  • studiehulp 
  • individuele leerlingbegeleiding
  • groepsgewijze leerlingbegeleiding
  • het aanpakken van leerstoornissen

Problemen bij leerlingen worden al in de brugklas waargenomen. Ook de mentoren trekken dan aan de bel. Zij hebben veel contact met de leerlingen en kunnen als geen ander, met behulp van de vakdocenten, problemen signaleren. Op zo'n moment verwijst de mentor, in overleg met de afdelingsdirecteur, door naar het Intern Zorgteam. Zij onderzoeken vervolgens welke begeleiding nodig is. Uitgangspunt is dat de leerling centraal staat, geloof heeft in eigen kunnen en weet dat hij/zij zelfstandig keuzes kan maken.

Optimaal ontwikkelen
De zorg die vervolgens verleend wordt, staat altijd in dienst van de ontwikkeling en ondersteuning van de leerling om tot betere prestaties te komen. En dat is precies wat De Rede als onderwijsinstituut voor ogen staat: kwaliteitsonderwijs bieden voor iedereen met aandacht voor het individu en voor de sfeer in de klas. Alleen op die manier kan een veilig en prettig schoolklimaat ontstaan, waarin elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het Zorgteam beschikt over alle disciplines die nodig zijn om zorg-op-maat te kunnen leveren:

Mirjam Maas (zorgcoördinator)
Maartje Verplanke (orthopedagoge)
Ingrid Everaard (jeugdverpleegkundige)
Marga von Bannisseht (maatschappelijk werk)
Ankie van de Brande (maatschappelijk werk, vertrouwenspersoon)

Korte lijnen
Behalve intern overleg heeft het Zorgteam regelmatig overleg met externe partijen zoals Indigo, Bureau Jeugdzorg, de Jeugdpolitie, het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en het Centrum Jeugd en Gezin. Van de laatste twee organisaties zijn wekelijks medewerkers op school. Zo blijven de lijnen kort en kan er snel gehandeld worden.

Zorgstructuur
Onze collega's zijn erin geslaagd om een zorgstructuur op te bouwen waarin perfect ingespeeld wordt op de begeleidingsbehoefte van jouw kind(eren). Want op De Rede wordt aan iedere leerling aandacht besteed, ook - en vooral - als er problemen zijn.