Leerwerktraject (LWT)

Leerwerktraject (LWT)

Het leerwerktraject is een volwaardige leerroute binnen het vmbo, bestemd voor basisberoepsleerlingen. Het geeft de leerling de mogelijkheid het diploma te halen door de combinatie van twee belangrijke dingen: ze leren niet alleen in de school maar ook daarbuiten, in de praktijk. Ook krijgen ze minder theorievakken, zodat ze echt worden uitgedaagd om te slagen voor het vmbo-diploma.

De leerling moet dan wel minstens een 6 halen voor het examen Nederlands en voor het beroepsgerichte vak. Ook moet de leerling de rekentoets gemaakt hebben en de Maatschappelijke Stage naar behoren hebben afgerond. Slagen ze daarin, dan stromen ze door naar niveau 2 in het mbo voor het profiel dat ze gekozen hebben. Een leerling die – naast het praktijkvak en het vak Nederlands – nog een extra vak wil doen, kan kiezen uit economie of wiskunde. Dit is echter niet verplicht. 

De overheid eist dat de school het leerwerktraject helemaal afstemt op de mogelijkheden en belangstelling van de leerling. Dat betekent dat de school echt maatwerk moet maken voor elke leerling apart.De school moet aan het begin van het leerwerktraject afspraken maken met het vervolgonderwijs, in ons geval is dat Scalda, over de manier waarop de leerling in het mbo z’n leerweg vervolgt.Het praktijkgedeelte van de leerling moet minstens 640 klokuren zijn binnen 80 dagen en ten hoogste 1280 uren in klas 3 en 4 samen. Die praktijkuren zijn bij leerbedrijven, die daarvoor een subsidie kunnen aanvragen. 

Er zijn wel een paar voorwaarden voor de leerling:

  1. De leerling moet zich echt thuisvoelen in de praktijkvakken.
  2. De leerling moet precies weten in welk vak hij of zij verder wil leren.
  3. De leerling moet op z’n minst een 6 kunnen halen voor Nederlands en het beroepsgerichte vak.
  4. De leerling heeft een positief advies van zijn of haar mentor gekregen. Hij of zij is geschikt voor de stage. 

Contactpersoon LWT op De Rede:

Dhr. R. de Waal - rwa@derede.nl / 0115 612 155