Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke stage (MaS)  is een vorm van leren, die onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. Leerlingen doen hierbij allerlei vrijwilligerswerk bij verenigingen, instellingen of bedrijven. Door de maatschappelijke stage maak je kennis met allerlei kanten van de samenleving.

Maatschappelijke stage is niet meer wettelijk verplicht, maar de vier Zeeuws-Vlaamse scholen hebben er voor gekozen om deze vorm van stage als verplicht onderdeel van het schoolprogramma aan te bieden. Maatschappelijke stage is geen beroepsstage om je te oriƫnteren op een bepaald beroep. Je moet het meer zien als een karaktervorming, namelijk hoe je in de maatschappij staat.


Doel van de maatschappelijke stage
Naast de kennis van allerlei onderdelen van de maatschappij word je nauwer betrokken bij onze samenleving. Je wordt je bijvoorbeeld bewust van de noodzaak van vrijwilligerswerk. De samenleving kan alleen goed draaien door de inzet van voldoende vrijwilligers. Zo bereiden wij jongeren voor op een volwaardige deelname aan die samenleving. Onze leerlingen worden zich ervan bewust dat ze iets voor een ander over moeten hebben.

De omvang en verplichting van de maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage is verplicht in klas 3. De omvang van de maatschappelijke stage bedraagt voor vmbo b/k 16 uur, voor vmbo t/g 20 uur en voor havo/vwo leerlingen is dat 24 uur. De stage-uren (vrijwilligerswerk) vul je buiten de ingeroosterde lessen in. Dit kan ook 's avonds, in het weekend of in vakanties zijn, afhankelijk van de wensen van de organisatie. Uiterlijk vier weken na aanvang van het nieuwe schooljaar, in het vierde leerjaar dus, moet het afgerond zijn.

Begeleiding 
Tijdens het vrijwilligerswerk word je door iemand in de organisatie of vereniging begeleid. Daarnaast besteden we op school aandacht aan je stage.
Samen willen we ervoor zorgen dat jouw stage-tijd leuk en leerzaam wordt!

Voorwaarden
De stage is onbetaald. Je werkt voor een non-profit organisatie (een organisatie zonder winstoogmerk.)

Meer weten over Maatschappelijke stage?

Bel Charlie de Poorter, algemeen coƶrdinator, op 0115-612155 of mail naar cpo@derede.nl

Leerlingen vmbo b/k: Charlie de Poorter (cpo@derede.nl) en Charles van Overbeeke (cov@derede.nl).                                                                             Leerlingen vmbo t kunnen terecht bij Manon de Boevere (mbo@derede.nl).

Leerlingen havo/vwo kunnen contact opnemen met Marjan de Groote (mgr@derede.nl). 

Als je meer informatie wil of een stageplaats wil zoeken, ga dan naar www.jijbenteenkei.nl