Mentor

Mentor

Leerlingbegeleiding


Een mentor in de brugklassen (en soms ook in de tweede klassen) heeft mentoruren. De invulling van deze begeleidingsuren kan heel verschillend zijn. 

In het begin besteedt de mentor veel tijd aan de gewenning van de nieuwe leerlingen op school. Want het is niet niks: je komt als twaalfjarige, afkomstig van een wat kleinere school, een enorm grote school binnen waar alles anders is dan je gewend bent. 

Had je op de basisschool een of twee docenten, nu heb je er opeens wel vijftien. Van de vertrouwde vakken zoals taal, rekenen en geschiedenis zijn er nog maar een paar over. Je krijgt opeens ook wiskunde, Frans, maatschappijleer en informatica.

Je loopt weken lang met een plattegrond van de school rond, omdat je anders verdwaalt in dat immense gebouw. En je moet het alleen nog maar doen met een iPad. Het is belangrijk dat de leerlingen op alle terreinen wegwijs worden gemaakt in die nieuwe, grote school.

Persoonlijke onderwerpen

Ook de studievaardigheden, zoals planning en aanpak van het huiswerk komen, al in het begin van de brugklas, uitgebreid aan bod. Hoe kun je het beste je tijd indelen? Wat is de beste manier om te leren voor een proefwerk? En welke computerprogramma's kun je daar misschien bij gebruiken? En ook persoonlijke onderwerpen en kwesties die in een klas kunnen spelen, zoals pesten of discriminatie, worden besproken. Als er aanleiding voor is, voert de mentor met een leerling individuele gesprekken. Bijvoorbeeld als de leerprestaties achterblijven bij de verwachtingen of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert.

Contactpersoon

Voor iedereen die bij de leerling betrokken is, ouders, verzorgers en docenten, is de mentor de eerste persoon om contact mee te zoeken. Veel ouders doen dat ook: ze overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Dat kan tijdens de ouderavonden, maar het is ook tussendoor mogelijk, als er iets speelt dat direct besproken moet worden. Belangrijk is daarbij dat de mentor alles wat maar enigszins belangrijk kan zijn over de leerling, registreert in Magister, het leerlingvolgsysteem. Hij/zij houdt ook de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor daar aanleiding voor ziet, neemt hij/zij zelf contact op met de ouders. Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vertrouwenspersoon en vraagbaak.

Meer informatie

Voor vragen over leerlingbegeleiding door mentoren kun je terecht bij een van onze afdelingsdirecteuren.