Behoud onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Behoud onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

06/10/2017

Onlangs zijn de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden van de Zeeuws-Vlaamse scholen samengekomen en hebben besloten om de Facebook community-pagina ‘Behoud Zwin College’ van naam te veranderen in ‘Behoud Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen’.   

De community pagina is bedoeld om ouders en direct betrokkenen, vanuit ons als ouders, te informeren over alle ontwikkelingen m.b.t. het VO in onze regio. Persberichten, bijeenkomsten etc. worden op deze pagina geplaatst en het kan ook dienen als vraag/antwoord medium voor ouders en leerlingen. Deze pagina is faciliterend en ondersteunend aan datgene wat via de directies en Taskforce al loopt.