Persbericht benoemingen

Persbericht benoemingen

07/02/2018

Dirck Van Bennekom is benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, zijnde De Rede, Het Zwin College, SKVOH (Reynaertcollege en Praktijkschool Hulst) en het Zeldenrust-Steelantcollege. Hij gaat leiding geven aan het bestuursteam, dat verder bestaat uit de bestuurders van de scholen: Piet de Witte, Steven Van Nispen en Frank Neefs.


Rietje van Dam is benoemd tot voorzitter van de Transitie Raad van Toezicht, de commissie die toezicht houdt op het transitieproces. Beide benoemingen zijn het gevolg van de voorgenomen fusie van de vier besturen voor voortgezet onderwijs die eind vorig jaar is aangekondigd.Lees het volledige persbericht!