Kwetsbaar online

Kwetsbaar online

14/06/2018

De Rede

Er kan, vooral met kinderen, veel meer misgaan op Internet dan veel mensen zich realiseren. Dat komt onder andere doordat die tegenwoordig steeds zelfstandiger omgaan met computers, iPads en mobiele telefoons. Volwassenen zijn er lang niet altijd bij om ze daarin te begeleiden. Willen we problemen voorkomen, dan moeten jongeren dus al heel jong leren om goed om te gaan met media. Het overdragen van alleen kennis is daarbij niet voldoende.


De kinderen moeten er zelf van overtuigd raken dat ze slimmer met de media om moeten gaan. Dat vertelden Leo de Pan en Jan de Vlieger van Indigo tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op De Rede. Ze richtten zich in dit geval vooral op de docenten, omdat zij een belangrijk aandeel kunnen hebben in het vermijden van problemen.

Grooming
Eén van de ernstige gevolgen die zich voor kunnen doen bij ondoordacht mediagebruik is bijvoorbeeld grooming. Grooming is eigenlijk gewoon digitaal kinderlokken: een volwassene doet zich voor als leeftijdsgenoot met het doel seksueel misbruik te plegen of om kinderporno te produceren. Of sexting: het zonder toestemming op Internet plaatsen van seksueel getinte foto’s. Als zo’n foto eenmaal op het net staat, heeft de eigenaar daar geen controle meer op en is die vrijwel niet meer te verwijderen. Eén van de – minder bekende – gevolgen van sexting is het zogenaamde sextortion: het onder druk zetten van het slachtoffer om die vervolgens te chanteren. En dan hebben we het nog niet over cyberpesten, online gokken of gameverslaving.

Methode
Docenten en ouders zouden meer inzicht moeten krijgen in het mediagebruik van hun kinderen. Wanneer is gamen leuk en wanneer wordt dat een verslaving? En welke games speel je eigenlijk? Vind ik het goed dat mijn kind gaat vloggen? De Pan en De Vlieger pleiten ervoor dat docenten en ouders veel vaker in gesprek gaan met kinderen. Zodat ze afspraken kunnen maken over het mediagebruik: wees voorzichtig met het delen van foto’s of filmpjes en met je persoonlijke gegevens. Wees je ervan bewust dat er veel ‘verscholen’ reclame op je af komt en vooral dat het vreselijk moeilijk is om eenmaal geplaatste informatie te verwijderen. Zulke gesprekken kunnen mogelijk heel veel problemen voorkomen!