Stand van zaken Magister inloggegevens en rooster

Stand van zaken Magister inloggegevens en rooster

12/08/2019

Update 18/8/19

Beste ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden,

Er is inmiddels gelukkig al heel veel gedaan op Magistergebied en daar willen wij u een korte update van geven.

Zoals vóór de vakantie gemeld, gelden er nieuwe inloginstructies voor de diverse schoolapplicaties. Deze inloginstructies tezamen met de bijbehorende inloggegevens zijn inmiddels per mail verstuurd.

Inmiddels is het rooster in Magister ingelezen voor de eerste twee weken. Aan u het verzoek om als u hier onvolkomenheden in tegenkomt dit door te geven aan magister@vozeeuwsvlaanderen.nl. Dan kunnen wij dit concreet oppakken en oplossen. Het Untis-rooster, wat op de site is geplaatst, is bij verschillen leidend.

Mocht uw vraag niet zo snel worden opgelost als normaal of als u eigenlijk verwacht, onze excuses hiervoor. De samenvoeging van de verschillende Magisterdatabases tot één database voor de hele stichting neemt helaas de nodige tijd en energie in beslag.

Indien u overigens nog geen mail met inloggegevens heeft ontvangen, neem dan contact op met applicatiebeheer Magister via magister@vozeeuwsvlaanderen.nl. Ook voor specifieke Magister-vragen kunt u dit emailadres gebruiken.

Namens alle ICT-medewerkers,

Met vriendelijke groet,

Davey der Weduwe
Stafmedewerker  ICT