Ouderraad

Ouderraad

De Rede heeft een actieve ouderraad, bestaande uit maximaal 15 leden. Alle leden hebben één of meerdere kinderen op school. De samenstelling van de ouderraad kan jaarlijks wijzigen.

De ouderraad vergadert gemiddeld 1 keer in de 4 tot 6 weken over allerlei zaken die met school en met u kind te maken hebben. De ouderraad assisteert bij diverse schoolse activiteiten, zoals: de introductiedag voor de brugklassers, schoolfuiven, filmavonden, kerstival, time 4 talent en de diploma-uitreiking. De ouderraad verleent ook financiële steun voor bijvoorbeeld excursies voor leerlingen.

Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad de algemene jaarvergadering, waarbij alle ouders/verzorgers welkom zijn. Tijdens deze avond worden er eventueel nieuwe ouderraadsleden en/of kascommissie leden gekozen. Er zal ook een toelichting gegeven worden over de inkomsten en uitgaven van de ouderraad. Tevens zal een gastspreker aanwezig zijn. De thema’s zijn zeer afwisselend en interessant. De algemene jaarvergadering voor dit schooljaar heeft al plaatsgevonden. Voor komend schooljaar is de datum nog niet bekend.

Leden van de ouderraad

Nella van den Akker
Daisy Anema
Paulien van Brussel (voorzitter) 
Alaa Garallah
Karin van Hurck
Vallerie Moelker
Lonneke Oppeneer
Angelique Stoffijn (penningmeester)
Claudia Wolters (secretaris)

Vrijwilligers

De ouderraad en school zijn ook blij met de hulp van vrijwilligers. U hoeft hiervoor geen zitting te nemen in de ouderraad. Heeft u interesse om te helpen bij activiteiten, dan kunt zichzelf vrijblijvend opgeven via e-mail: ouderraad@derede.nl

Vrijwillige ouderbijdrage 

Ook dit jaar willen wij uw aandacht vragen voor de vrijwillige ouderbijdrage van €7,50 per kind. Met uw bijdrage kan de ouderraad allerlei activiteiten op school financieel ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN: NL56RABO0132585049, BIC: RABONL2U ten name van ouderraad SSG De Rede.