Over ons

Over ons

De stedelijke scholengemeenschap De Rede is een school voor openbaar onderwijs in Terneuzen. Iedereen wordt in principe op de school toegelaten, zonder te kijken naar godsdienst of levensbeschouwing. 

De school staat in een rustige buurt en is met de fiets of per bus uitstekend te bereiken. We geven les aan zo’n 950 leerlingen. De Rede is een brede scholengemeenschap, wij bieden onderwijs aan op
alle niveaus:  gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t (mavo), vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg en leerwegondersteunend onderwijs. Daarnaast is er een aantal anderstalige leerlingen op De Rede, vaak vluchtelingen. Zij volgen niet het reguliere onderwijsprogramma, maar hebben hun eigen lesprogramma met een groot accent op het aanleren van het Nederlands.

Visie

Op De Rede staat de lerende mens centraal. Leerlingen en medewerkers kunnen, in een uitstekende sfeer, voortdurend hun
talenten ontwikkelen, waarbij we nadrukkelijk oog hebben voor verschillen en maatwerk. 


Wij staan voor hoogwaardig onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit; inhoudelijk sterk en aantrekkelijk voor leerlingen. De betrokkenheid van docenten en overig personeel is gericht op het begeleiden van de leerlingen naar het eindexamen.  

Groeiden we vroeger op in de beschutte wereld van ons eigen dorp of stad, tegenwoordig lijken de grenzen steeds meer weg te vallen, waardoor samenwerking, ook in de regio met de andere scholen, steeds noodzakelijker wordt.

Die veranderende samenleving vraagt om een andere onderwijsinhoud en -organisatie. We zijn anders gaan denken over onderwijs en zoeken, kijkend naar die nieuwe maatschappij, voortdurend naar nieuwe wegen!Leren op Maat

De Rede is een moderne school in een modern gebouw. Zo gebruiken we sinds een aantal jaren de iPad, een complete leer-werkomgeving. Met leerstof, maar ook met alle verwerkingsoefeningen en opdrachten. 


Iedere leerling kan werken aan zijn of haar individuele kwaliteiten, talenten en manier van leren. Er is op De Rede een grote variatie aan keuzemogelijkheden. Onze brugklassers kunnen onder andere al kiezen voor de sport- of kunstklas.

De leerlingen volgen uitdagende onderwijsprogramma’s, met brede mogelijkheden richting het vervolgonderwijs. Het Technasium en Bèta Challenge garanderen een optimale doorstroom naar het  onderwijs op universitair, hbo- en mbo-niveau.

Daarnaast wordt extra stof aangeboden, die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist. Een voorbeeld is Cambridge Engels, waarmee de leerlingen toegang verwerven tot elke universiteit ter wereld.Techniek                        

Het vak Techniek wordt gegeven aan alle eerste en tweede leerjaren van het vmbo. In het derde leerjaar kunnen kader- en basisberoepsgerichte leerlingen kiezen voor drie profielen: Dienstverlening en Producten, Horeca, Bakkerij en Recreatie en de Vakmanschapsroute Techniek (VKR).

Juist in deze richtingen van het praktijkonderwijs heeft De Rede een jarenlange traditie. Wie kiest voor de Vakmanschapsroute, start in het derde leerjaar met een brede oriëntatie op techniek. In het vierde leerjaar stromen de leerlingen, via een doorlopende leerlijn, door naar het mbo.

Het Centrum voor Top Techniek, een samenwerkingsverband tussen scholen en bedrijfsleven, staat in voor kwalitatief hoogwaardig techniekonderwijs.

Wie op De Rede voor de techniek kiest, kan  in onze regio vrijwel altijd rekenen op een goedbetaalde baan. Vaklui van De Rede zijn hard nodig!

Op De Rede leer je niet alleen!

Lukt het niet op school zoals je graag zou willen? Dan staan goede begeleiders voor je klaar. Maar ook: af en toe een feestje of sporttoernooi, uitstapjes of de ski- en snowboardreis naar Oostenrijk!