PTA

PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting

In de bovenbouw van het vmbo (jaar 3 en 4) en vwo en havo (jaar 4-5-6) zijn alle toetsen vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting. De resultaten zijn schoolexamencijfers (SE) en bepalen uiteindelijk voor 50% je diplomacijfer. De andere 50% wordt bepaald door het Centraal Examen. Dat is een nationaal examen dat voor alle Nederlandse scholieren hetzelfde is. Als je een vmbo-basis of kaderberoepsgerichte leerweg volgt krijg je ook te maken met praktijkexamens. 

In het examenreglement vind je alle afspraken over deze toetsen. Het is een belangrijk document dat je aan de start van de bovenbouw goed moet doorlezen.  Er staat o.a. info in over herkansing en afwezigheid en de afspraken over het profiel- sectorwerkstuk. 

De PTA's kun je hieronder per leerjaar downloaden.