Publicaties

Publicaties


Schoolgids 2017-2018

In de schoolgids leest u o.a. hoe onze school is georganiseerd, wat onze doelstellingen zijn en wat ons aanbod is. 


Download

Jaarverslag 2017

In dit document wordt verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar. Het geeft ook inzicht in de financiĆ«le situatie van de school. 


Download

Verzuimprotocol

Leerlingen zijn verplicht om naar school te gaan. Samen met de gemeente willen we het schoolverzuim terugdringen. Lees meer over 'te laat komen' en ongeoorloofde absentie.

Download

Protocol Schorsing & Verwijdering

Wanneer een leerling ernstig in de fout gaat, kan de directie besluiten om een leerling te schorsen. De zwaarste disciplinaire maatregel is verwijdering.

Download