Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Goed bestuur en gedegen toezicht is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

De Raad van Toezicht is een intern orgaan van onze school dat toezicht houdt op de voorzitter College van Bestuur en hem met raad en daad terzijde staat. Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting waaronder onze school valt.

De Raad houdt toezicht op:

  • de realisatie van het doel van de school
  • de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
  • het naleven van wet- en regelgeving
  • het voldoen aan de eisen van de financiĆ«le verslaggeving
  • de interne controle en risicobeheersing
  • de te leveren kwaliteit en kwantiteit van het onderwijsaanbod
  • de doelmatigheid en efficiency- de integriteit en indien van toepassing de identiteit
  • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de school
  • het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's

Samenstelling Raad van Toezicht:

Voorzitter: De heer drs. G.F. Langeraert
secretaris: De heer M. de Regt 

De heer A.E.M. van Leeuwen
Mevrouw E. de Neef 
De heer T. de Pooter