Schoolkosten

Schoolkosten

Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten (zoals schoolreisjes of excursies) naast het gewone lesprogramma. De ouderbijdrage is vrijwillig. Een school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school.

Om extra service te bieden en de school aantrekkelijker te maken voor ouders en leerlingen, zorgen wij voor een aantal zaken die niet worden bekostigd door het ministerie. Dit is een service die je niet verplicht bent af te nemen. Voor het schooljaar 2017-2018 omvat de vrijwillige schoolbijdrage o.a. de kluishuur, toegang voor ouders tot Magister en gebruik door de leerlingen van de mediatheek en het lidmaatschap TLC voor een totaal bedrag van € 57,50. 

Door het bedrag te betalen ga je akkoord. Als je voor losse onderdelen kiest dan kun je op de digitale factuur aangeven welke onderdelen je wel en niet wenst af te nemen. Bij het niet afnemen is uiteraard de consequentie dat je (en jouw kind) geen gebruik kan maken van deze faciliteiten.
Heb je vragen over de vrijwillige bijdrage of andere schoolkosten? Neem contact op met onze afdeling Financiën, info@derede.nl.

De Rede wil graag transparant zijn in de kosten die ouders betalen voor het onderwijs. Op de website van het Ministerie van Onderwijs leest u meer over de verdeling van de kosten. Hieronder vindt u een aantal downloads met o.a. het kostenoverzicht per leerjaar en kosten iPad.

Wanneer er betalingen voor excursies gevraagd worden ontvangt u een e-mail van onze afdeling financiën. Daarin staat een link die u naar het betaalportaal leidt. Op die manier betaalt u eenvoudig, veilig en cashless.