Schoolregels

Schoolregels

Afspraken in en rond de school

  • Gedraag je 
  • Iedereen moet zich veilig kunnen voelen- 
  • Respecteer dat mensen verschillend zijn- 
  • Houd met elkaar het schoolgebouw en de omgeving schoon- 
  • Houd je aan gemaakte afspraken en de Huisregels

Een rookvrije school

Wist je trouwens dat we kiezen voor rookvrij? De Rede heeft er bewust voor gekozen om rookvrij te zijn in het schoolgebouw en op de schoolpleinen. Hiermee voldoen we aan de wens om niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van roken.Veel belangrijker is dat we, door het maken van duidelijke afspraken met ons personeel en onze leerlingen, zorgen voor een gezonde en frisse werk- en leeromgeving. 

Multimedia

Op De Rede worden soms foto's en/of beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze opnamen worden door de school gebruikt voor diverse doeleinden, zoals onderwijsleersituaties en PR en voorlichting. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind herkenbaar deel uitmaakt van dit beeld- en geluidsmateriaal, dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar kenbaar maken door het invullen van een formulier, dat kan worden aangevraagd bij onze administratie. Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als ouders, verzorgers en leerlingen hun medewerking verlenen. Wij hebben hier reeds veel positieve ervaringen mee opgedaan. Het verspreiden van beeldmateriaal dat is verkregen zonder toestemming van degene die in beeld is gebracht, is strafbaar.

Social media

Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij De Rede. Voor een veilig digitaal klimaat hanteren we een aantal basisnormen:- we respecteren elkaar- we respecteren elkaars privacy- we benaderen elkaar respectvol- we houden rekening met het wettelijk vastgelegde beeld-, citaat,- en auteursrecht en publiceren niet zonder toestemming van de maker andermans werk.