Technasium

Technasium

Je ziet ze wel eens voorbij komen op de tv, in een bouwput, langs de waterkant of in het ziekenhuis: de civieltechnisch ingenieur, bouwkundige, mijnbouwspecialist, architect, radioloog of biomedisch ingenieur. Klinkt heel interessant, maar wie nou wie is en waar het over gaat . . . geen idee. Terwijl de kans bestaat dat je later in één van die beroepen je brood gaat verdienen. Tenminste, als je een beetje exact bent aangelegd. 

Op het technasium maak je kennis met dit soort beroepen door op een heel praktische manier met techniek en technologie bezig te zijn. En door lekker veel te doen. Tijdens projecten van acht weken bij het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) kom je twee keer per week bij elkaar in het technasiumlokaal.

Je werkt daar in kleine groepjes samen aan een project. De projectopdrachten zijn afkomstig van opdrachtgevers en instellingen van buiten de school. Ze zijn niet gemaakt door leraren, maar bestaan echt. Je ontwerpt en bouwt bijvoorbeeld een schaalmodel van een energiezuinig huis. Ook ga je samen nadenken over vragen als: wat is er buiten ons zonnestelsel? Hoe komen vlinders aan hun kleuren? Daar kun je flink wat middagen mee vullen. Het eindresultaat van een projectopdracht wordt mede beoordeeld door de opdrachtgever. Met het Technasium wordt de “echte” (technische) wereld in de school gebracht.  

Beoordeling
Zoals bij elk vak op havo en vwo krijg je gewoon cijfers die meetellen. Ook moet je elkaar beoordelen, en jezelf: hoe werk je samen? Neem je veel initiatief? Of heb je vooral geholpen bij het rekenwerk. Die beoordelingen tellen net zo hard mee! 

De Technasiumwerkplaats
Voor de vaardigheid "ontwerpen" is er een speciale Technasiumwerkplaats ingericht. Deze doet sienst als studio en is ook buiten de lesuren voor Technasiumleerlingen toegankelijk.

Het bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is heel erg enthousiast over deze vorm van onderwijs. Begrijpelijk natuurlijk, want er is een groot tekort aan hoog opgeleide mensen in de technische beroepen. Het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij het Technasium. Zo komt het voor dat bedrijven een project of probleem voorleggen, waarvoor de leerlingen een oplossing moeten ontwerpen. Staatsbosbeheer is een voorbeeld van zo’n opdrachtgever. Bij de kinderboerderij in Terneuzen mochten de leerlingen van de 2e klas meedenken over de realisatie van een natuurspeeltuin. Het moest een speelplaats zijn met natuurlijke materialen. Bij de uiteindelijke inrichting werd gebruik gemaakt van verschillende ontwerpen van de leerlingen.

De naam Technasium
Technasium is een Europees gedeponeerde naam. Alleen de scholen die het predicaat Technasium voeren, mogen het vak O&O aanbieden. De Rede is de enige school in Zeeuws-Vlaanderen die een Technasiumopleiding heeft. Na het volgen van Technasium in klas 1, 2 en 3, krijgen leerlingen een certificaat uitgereikt. Vanaf klas 4 kunnen leerlingen opnieuw instappen in het Technasium. Het vak O&O is examenvak en wordt afgesloten met een schoolexamen dat bestaat uit een meesterproef, die mede beoordeeld wordt door een deskundige van buiten de school. Voor het Technasium wordt een extra bijdrage gevraagd voor de aanschaf van materialen en het houden van excursies.

Meer informatie?
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met mevrouw Louwerse of mevrouw Peterson. Deze is te bereiken op school, tel. 0115-612155 of via de email. Mailadres Technasium: technasium@derede.nl. Of klik hieronder op één van de blokken voor mer informatie.

Team Technasium

Wij willen graag ons technasiumteam voorstellen:

Technator onderbouw: Dominique Peterson
Technator bovenbouw: Renate Louwerse

Docenten: 
Dominique Peterson (DPE) - docent O&O en BI
Renate Louwerse (RLO) - docent O&O en BI
Emmy Burm (EBU) - docent O&O en Na
Mireille Defoer (MDR) - docent O&O en LO

Medewerkers:
Bianca Taalman - O&O TOA klas 3 en bovenbouw
Edward Kersbulck - O&O assistent (vrijwilliger) klas 1/2
Cyriel de Moor - O&O assistent (vrijwilliger) klas 2
Peter de Vos - O&O assistent (vrijwilliger) klas 1/3

Wie geeft waar les?
DPE - klas 1/2 (O&O)
RLO - klas 3 en bovenbouw (O&O)
EBU- klas 2 (O&O)
MDR- klas 1 (O&O)