Toetsing en bevordering

Toetsing en bevordering

Leren hoort bij het naar school gaan en zo nu en dan wordt er gecontroleerd of je begrepen hebt wat je hebt geleerd. Dat doen we met verschillende soorten overhoringen en toetsen. In de onderbouw heten die toetsen s.o's (schriftelijke overhoring) of pw (proefwerken). In de bovenbouw spreken we vaak over tentamens of schoolexamens.

Een proefwerk is meestal een grote toets - bijvoorbeeld over een heel hoofdstuk, en wordt minimaal één week van te voren opgegeven door de docent. De docent noteert de toetsen ook in Magister. Soms kun je een onverwacht s.o. krijgen, bijvoorbeeld als je woordjes moet leren bij één van de taalvakken.  In Magister vind je ook je resultaten terug en het gemiddelde van je cijfers per vak.

Rapport
In de onderbouw ontvang je drie keer per jaar een rapport. Aan het einde van elke periode is er een speciale rapportvergadering. De docenten die lesgeven aan jou bespreken dan jouw resultaten. In de bevorderingsnormen kun je lezen wat de afspraken zijn om bijvoorbeeld van havo-2 naar havo-3 over te gaan. In die normen staat precies hoeveel je gemiddeld moet staan en wat het maximum aantal onvoldoendes is dat je mag hebben op je lijst. 

Bevorderingsnormen

In dit document lees je precies welke resultaten je moet behalen om over te gaan naar een hoger jaar. 

Download

Toetsbeleid

Op De Rede hebben we heldere afspraken gemaakt om toetsing zo helder en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen.

Download

Bijlagen toetsbeleid

Meer uitleg over ons toetsbeleid.Download