Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Soms heeft een leerling problemen die alleen in een sfeer van vertrouwen en geheimhouding kunnen worden besproken. Voor deze leerlingen is er een vertrouwenspersoon. Ze bieden een luisterend oor en proberen zo mogelijk met de leerling tot een oplossing te komen. Niets uit deze gesprekken wordt zonder toestemming van de leerling naar buiten gebracht. 


Voor de leerlingen is er ook een commissie van begeleiding beschikbaar. Deze bestaat uit orthopedagogen, maatschappelijk werkers en de jeugdarts. Daarnaast worden er trainingen zelfvertrouwen, faalangst en sociale vaardigheden (leefstijllessen) gegeven, zie ook ons cursusaanbod.

Mevrouw Ankie van de Brande is onze vertrouwenspersoon (abd@derede.nl)